Fusionernas faktiska fördelar

Fusioner2
Analys i Medievärlden Premium. Är de många uppköp och fusioner som sker bland Sveriges dagstidningar nödvändiga för att rädda den lokala journalistiken genom att utnyttja synergier och för att skapa resurser för den digitala omställningen?
Aug 2016
Jul 2016
May 2016
Nov 2015
Aug 2015
Nov 2014
Mar 2014