Lokaltidningarnas läge - myter och fakta

Local
Analys i Medievärlden Premium. Hur illa ställt är det egentligen med Sveriges lokala dagstidningar? Har de inte längre några redaktionella resurser kvar? Många siffror är dystra, men denna analys av tillgänglig data ger en mer positiv bild
Aug 2016
Jul 2016
May 2016
Nov 2015
Aug 2015
Nov 2014
Mar 2014