Samarbetsprojekt – Annonsera mer i media

Skiss på aktiviteter

1 Seminarier med TU

Prel online i deras nya studie i augusti månad.
Innehåll plockas i stort från kurser i avsnitt fyra nedan men är mer av översiktlig och allmän karaktär.
5-10 deltagare
Kursledare: tbd

2 Bjuda in annonsörer till workshops och utbildningar

Medieföretagen bjuder in annonsörer till workshops / utbildningar / dialog på samma sätt som Facebook och Google gör idag. Det kan gälla kunskap i områden som beskrivs i kurser nedan, det kan gälla rena utbildningar i digitaliseringen, men det kan också vara ett sätt för kunderna att beskriva sin situation och sina behov, och för medieföretaget att mer övergripande beskriva hur de kan hjälpa till. Kurserna kan kompletteras med föredrag av marknadsföringsexperter.
Workshopsledare: Kan vara representant från medieföretaget, eller extern hjälp.
Upplägg: Förslag kan skickas till de som önskar

3 Djupintervjuer med kunder

Ett antal utvalda kunder djupintervjuas för att bland annat höra hur de resonerar om medieval idag och framöver, hur de fördelar sin budget och hur medieföretaget kan förbättra sin service. För att få ärliga och korrekta svar görs dessa intervjuer med fördel av någon utomstående.
Upplägg: Förslag kan skickas till de som önskar

4 Kurser / workshops för mediesäljare, medieanalytiker, säljledare

Prel onlinekurs beroende på hur saker och ting utvecklas
Innehållet i kurserna är preliminära och justeras gärna efter feedback
2-3 timmars pass med dialog, max 5-10 deltagare
Mål: Säljaren ska ha en marknadsledande kompetens och kunna visa effekt och kunna vara en medierådgivare för kunder vad gäller annonsering i både egna och konkurrerande kanaler.
Kursledare: tbd

Kurs 1: Hur kan vi lita på hur många vi når i olika mediekanaler?

 • Olika sätt att mäta räckvidd i olika kanaler, skillnad förr och nu
 • Kan vi veta hur många människor ni når i era kanaler varje dag?
 • Hur mäter vi hushållstäckning, och vad har ni för hushållstäckning i ert segment/täckningsområde?
 • Skillnaden i att redovisa nettoräckvidd och bruttoräckvidd
 • Vikten av engagemang och time spent, och hur vi kan mäta det.
 • Mediekonsumtion per dygn
 • Finns det standarder för att mäta? – Vad är iab standarder? Vad är ”Cross Media Measurement”?
 • Skillnader mellan olika mätmetoder: RAM, Orvesto konsument, Orvesto digital, MMS, Google Analytics etc

Kurs 2: Argument för olika mediekanaler och medieplattformar

 • Vikten av kontext och engagemang
 • Genomgång av rapporten ”Effekten av nyhetsmedia” – GroupM:s studie som visar att investeringar i nyhetsmedia ger högre effekt – samarbete med Bonnier, Schibsted, Stampen och Mediekompaniet.
 • Genomgång av rapporten ”Ebiquity Re-evaluating media” som visar att TV och radio är de överlägset starkaste reklammedierna för varumärkesbyggnad följt av dagstidningar, tidskrifter och utomhus.
 • Argument för olika kanaler i den egna kanalmixen

Kurs 3: Konkurrensanalys med fokus på Google/Youtube och Facebook

 • Vad erbjuder Google och Facebook, deras styrkor och svagheter
 • Jämföra nettoräckvidd, bruttoräckvidd, hushållstäckning, engagemang, kontext och produktutbud med Google och Facebook i ert segment
 • Hur ni och Google/Facebook har tillgång till tredjepartsmätningar, jämföra mätmetoder
 • Jämförelse med Google och Facebook vad gäller prissättning, avvisningsfrekvens, konverteringsfrekvensen, kostnad per konvertering, CPM, ROI, CPC, CTR.

Kurs 4: Visa effekt

 • Hur skapar vi värde för annonsörerna, och hur bevisar vi detta värde.

%d bloggare gillar detta: