Hur vi jobbar

Workshop

Hur kan din tidning och/eller verksamhet utvecklas? T ex två halvdagars workshop. Vid första tillfället fokuserar vi på nuläget och era önskemål och behov, vid andra tillfället går vi igenom möjligheter och potential för din tidning eller verksamhet. 

Tidningsanalys - redo för framtiden?

Ger svar på hur bra din tidning presterar vad gäller produktion, intäkter och hur redo den är för att möta den digitala utvecklingen i jämförelse med andra liknande tidningar.

Ger ett underlag vad gäller potential, möjligheter och vägval. Fungerar som ett beslutsunderlag för eventuella insatser.


Vem du hur väl er tidning fungerar och hur långt framme den är på att utnyttja sin digitala potential i jämförelse med andra liknande tidningar?

Situationen för många tidningar är att de långsamt tappar både läsare och intäkter. Det har länge varit fallet för dagstidningar och tidskrifter men gäller nu också i allt större utsträckning för organisationstidningar.

Våga satsa nu
Digitalisering och medieutveckling ger möjligheter men kräver samtidigt utvecklingsarbete och affärsutveckling. Det kostar, men är en god investering.

I vår tidningsanalys går vi igenom följande områden hos er: 
 • Kostnader för produktion - formgivning, tryck etc
 • Digitalt långt framme - sajt, nyhetsbrev, betallösning, intäkter
 • Annonsförsäljning - print, digitalt och övrigt
 • Prenumerationsintäkter och prenumerationserbjudande
 • Tekniska lösningar och produktionssätt 
Resultatet blir ett konkret och relevant diskussions- och beslutsunderlag för att utveckla tidningen. 

Projektledare, affärsutvecklare, intern kompetens

Vi fungerar som din affärsutvecklare och projektledare i den omfattning som passar er, t ex en dag per vecka, under en längre tid och ansvarar då för utvecklingsarbetet och resultatet av arbetet. Alternativt kan vi fungera som er interna kompetens och rådgivare t ex vid kontakt med leverantörer. Vi förstår att ni i många fall inte har någon budget för att ta in extern hjälp under en längre tid, men vi kan i stort sett garantera att era intäkter och lönsamhet med vår hjälp kommer att öka mer än vad kostnaden är för oss. Några exempel på arbetsinsatser som vi ofta hjälper till med som affärsutvecklare och projektledare:
 • Se till att annonsaffären lyfter i både papperstidning, webbsajt och nyhetsbrev tillsammans med befintlig säljare eller hitta nya säljresurser
 • Rekrytera resurser med rätt kompetens till rätt pris som t ex formgivare eller säljare
 • Hitta och anlita rätt utvecklare eller digital byrå för att utveckla tidningens sajt, och sedan vara projektledare vid genomförandet
 • Hitta och införa en enkel och kostnadseffektiv betallösning på sajten som gör att premiumartiklar endast kan läsas av prenumeranter och att besökare kan konverteras till prenumeranter.
 • Införa eller uppdatera en redaktionell policy mellan branschtidning och branschförening
 • Upphandla och införa enkla och kostnadseffektiva IT-lösningar, t ex vad gäller prenumerationssystem och betallösningar.
 • Ta fram nya prenumerationserbjudanden för papperstidning och webbsajt – prisnivå, olika alternativ, anpassning till större företag, medlemsföretag, de som får friex etc
 • Genomföra läsarundersökningar (via underkonsult)
 • Fungera som en intern kompetens vid kontakt med externa leverantörer av medieproduktion

Utveckling av din annonsaffär

Vi är också en del av nätverket Mediaresult där vårt fokus är att hjälpa medieföretag och annonsörer att nå ökad effekt inom annonsaffären.
  Digitalisering och medieutveckling ger möjligheter men kräver samtidigt utvecklingsarbete och affärsutveckling. Våga satsa nu, alternativet om ingenting görs är att det långsamt men säkert går nedåt
  Håkan Helander
  Grundare, Paragram

  Intresserad av att veta mer?