Några uppdrag genomförda av Håkan Helander

BONNIER, SCHIBSTED Projektledare samordningsprojekt för hela nyhetsmediabranschen hösten 2020
Initiativtagare till och projektledare för ett samordningsprojekt på uppdrag av Schibsted och Bonnier där Sveriges samtliga 8 större nyhetsmediakoncerner medverkar. Syftet med projektet är att stärka annonsaffären för nyhetsmedia som bransch och stoppa tappet till Google och Facebook genom att bli mer trovärdiga och använda gemensamma valutor och presentera fakta på ett enhetligt sätt som stöd för våra kunders marknadsföringsbeslut.

TIDNINGSUTGIVARNA Seminarieledare för branschorganisation, 2020
Planera och sedan genomföra seminarier för branschorganisationen Tidningsutgivarnas (TU) medlemmar. Syftet med seminarierna var att stärka branschens annonsaffär genom att dels samla argument för nyhetsmedia som annonskanal, dels att komma överens om att använda gemensamma och trovärdiga valutor och källor för att redovisa hur många man når i olika kanaler.

SWEDBANK, Kravanalytiker 2019 Stockholm, Sweden
De nordiska säljenheterna ansågs inte arbeta effektivt vad gällde systemutnyttjande, arbetssätt och samordning. Jag ansvarade för en behovsanalys med bland annat intervjuer och workshops med personal, leverantörer och övriga intressenter. Resultatet av analysen som presenterades muntligt och skriftligt innebar ett nytt helhetstänk vad gällde möjligheten att förbättra kundservicen med ett gemensamt CRM för både säljenheter och övrig verksamhet, en kundportal med self-service för kunderna, och nya effektiva interna processer mellan säljenheter och övriga avdelningar. Jag var också ansvarig för framtagning av en kravspecifikation för ett ärendehanterings-system inom bankens avdelningar som hanterar betallösningar för handeln.

TR MEDIA Projektledning struktur och processer, 2018-2019
Ledningen planerade att införa ett nytt digitalt produktutbud med kontinuerliga publiceringar. Problemet var att organisationen var anpassad för en veckoproduktion utan egentliga rutiner.

Som projektledare samarbetade jag med ledning och övriga medarbetare för att utveckla och implementera nya förenklade arbetssätt, tidig och gemensam planering, nya tydligare roller i organisationen, en ny gemensam mötesstruktur och KPI:er för uppföljning samtidigt som vi implementerade nya användarvänliga planeringsverktyg.

NORRA VÄSTERBOTTEN Rådgivare affärsutveckling/digital strategi, 2003-2019
Från och till under tidsperioden rådgivare, analytiker och utredare till VD, företagsledning och styrelse. Analyserat och räknat på verksamhetens framtida lönsamhet utifrån olika satsningar och scenarier i den digitala utvecklingen, analyserat olika delar av verksamheten för att undersöka potential och möjligheter till effektivisering.

TANDLÄKARFÖRBUNDET/TIDNINGEN Affärsutvecklare, 2018-2019
Tandläkartidningen ville undersöka möjligheten att utveckla nya digitala tjänster, försäljning och förhållandet till ägarna tandläkarförbundet. Arbetade i team med konsultkollega, genomförde analys av verksamhet och försäljning, genomgång med förbundsstyrelsen om möjligheter att utveckla tidningen som ett kunskapscentrum inom sin profession. Projektledning för att genomföra nya digitala tjänster. Resultat: Stärkt varumärke och nya inkomstbringande tjänster inom sin nisch.

MITTMEDIA 2017 Analys av potential i processer och affär Analys av potential för säljorganisationen på uppdrag av koncernledning. Intervjuer genomfördes med ledning, säljare och utvalda kunder. Analys av marknad, försäljningssiffror, processer, kunder och kundbeteenden, produktutbud, prissättning och konkurrenter. Framtagning av målbild och potential gällande strategi och nya affärsmöjligheter. 

PHILIPPINE DAILY INQUIRER, Manila – Workshops-ledare digital transformation 2016 Ansvarig för workshops med ett stort antal anställda angående branschtrender och hur de ska anpassa sig till den digitala transformationen.

TT NYHETSBYRÅN Affärsutvecklare,
2013-2016

TT var i behov av effektivisering och ett nytt moderniserat produktutbud.  Jag var ansvarig för att i samarbete med ledning, avdelningschefer och personal ta fram idéer på nya tjänster, driftsätta nya tjänster, implementera nya effektiva arbetssätt och systemlösningar, vara säljstöd och kommunicera med kunder och införa KPI:er för att mäta verksamhet och lönsamhet. Resultatet har blivit betydande effektivisering och ett nytt lönsamt produktutbud.

SOUTH CHINA MORNING POST,
Hong-Kong, Projektledare digital omställning feb 2012-nov 2013
Arbetade i team med två konsultkollegor, men var för det mesta själv ansvarig på plats. Målet var en omorganisation, effektivisering och digital omställning av den redaktionella verksamheten med 300 medarbetare. Jag ansvarade för en nulägesanalys, intervjuer med ett 50-tal medarbetare, studier på plats och workshops. Redovisning och dialog fördes i engelsk/kinesisk företagsledning. Jag var sedan projektledare i ett framgångsrikt genomförande. Resultatet var en besparing på 15% som kunde satsas på en digital transformation med ny digital kompetens och nya digitala produkter och tjänster.

%d bloggare gillar detta: