Projektledare Brandskyddsföreningen

Brandskyddsföreningen och tidningen Brandsäkert

Det började med att vi genomförde en analys av tidningens nuläge och potential och för att sedan föra en dialog med föreningen om vägval och möjligheter.

Det första vi behövde ta tag i var att se över tidningens intäkter med fokus på annonsaffären. Ett fösta steg var att upphandla ett nytt säljbolag. Vi har nu gjort ett avtal med Mediakraft.

Vi vill också utveckla tidningen till att bli mer av en branschtidning med självständig journalistik. Det gör att den befintliga lösningen med ett produktionsbolag inte är optimalt. Vi behöver rekrytera en ny chefredaktör, och även en ny formgivare.

Målet med förändringsarbetet är att utveckla en bättre tidning, öka värdet för prenumeranter och föreningens medlemmar och att vända en nedåtgående trend till ett kraftigt förbättrat resultat.

Paragram fungerar som tidningens affärsutvecklare och projektledare ett visst antal timmar per vecka och ansvarar för utvecklingsarbetet.
2021-2022