Utveckling av tidningsproduktion och outsourcingaffär hos Sveriges största nyhetsbyrå

TT Nyhetsbyrån

Sveriges ledande nyhetsbyrå var i behov av att effektivisera sättet de producerar tidningar och tidningssidor till sina kunder och ägare som är Sveriges dagstidningar och många tidskrifter. Det fanns samtidigt ett behov av att ta fram idéer på nya tjänster inom bland annat redaktionell outsourcing, undersöka behovet och bolla idéer med TT:s kunder, implementera nya effektiva arbetssätt, och införa KPI:er för att mäta verksamhet och lönsamhet.

Paragram fungerade som affärsutvecklare och projektledare och tillhörde TT:s affärsutvecklingsavdelning i stort sätt på heltid under ca 2 års tid. Vi ansvarade för utveckling av en ny avdelning som hanterade tidningsproduktion i form av både innehåll, formgivning och digitala tjänster för ett stort antal dagstidningar och tidskriftsbolag runt om i Sverige, utvecklingen av nya effektiva arbetssätt och nya tekniska lösningar för effektiv tidningsproduktion. Resultatet var att vi kunde serva kunderna med en helhetsservice med både innehåll och produktion, vi etablerade ett nytt affärsområde med god lönsamhet
2021-2022
Håkan från Paragram har förståelse för helheten i en verksamhet, dvs kundrelation, affär, produktion, teknik, organisation och arbetssätt. Med sina personliga egenskaper – som man kan beskriva som lyhörd, nyfiken, sympatisk, prestigelös – smälte Håkan bra in i gruppen och blev en stor tillgång i relationen till kunder och externa partners.
Göran Westin, TT Nyhetsbyrån