Verksamhetsutveckling och strategisk affärsutveckling

Produktutveckling med kontroll på lönsamhet och prissättning

Verksamhetsutveckling

Nyckeln till ett lyckat utvecklings- eller förändringsprojekt börjar oftast med en nulägesanalys som ger en bild av var ni står idag, svarar på vilken potential som finns och pekar på prioriterade områden för utveckling. Efter genomförd analys kan ni själva välja att genomföra delar av föreslagna förändringar eller så hjälper vi till som projektledare.

Resultatet av en nulägesanalys är en förankrad bild av nuläget tillsammans med ett beslutsunderlag för ledningen i form av rekommenderade åtgärder i form av ett antal föreslagna projekt.

Hur går vi till väga?
När arbetet påbörjas börjar vi med ett informationsmöte för personalen, det gör att det inte blir några rykten om vad som pågår och alla får möjlighet att ställa frågor. Sedan genomför vi intervjuer med ett antal nyckelpersoner inom verksamheten parallellt med att vi samlar in nödvändiga data och annan information. Intervjuerna genomförs en och en och är konfidentiella, detta för att vi ska få en så ärlig, sann och nyanserad bild som möjligt av nuläge, problem och möjligheter.

Efter att ha analyserat resultatet av intervjuerna har vi en avstämning med ledningen för att säkerställa att vi har en gemensam bild av nuläge och problembild och vilka områden som bör prioriteras. Efter det tar vi fram ett förslag på målbilder och vilken potential som finns till förbättring. Vi redovisar sedan en åtgärdsplan i form av ett antal föreslagna projekt. Ni väljer sedan vilka projekt ni vill genomföra själva och vilka ni vill anlita oss eller andra att genomföra.

Varför anlita oss?
Våra kunder brukar säga att fördelarna med att samarbeta med oss är bland annat att vi har:
• En gedigen branscherfarenhet som gör att startsträckan för att genomföra en analys är betydligt kortare och att målbilderna blir mer realistiska.
• Genomfört ett mycket stort antal liknande förändringsprojekt hos liknande företag och hos era konkurrenter, något som gör att ni inte behöver göra samma misstag som de.

Vad är tidsåtgången?
Tidsåtgången för en nulägesanalys styrs till stor del av organisationens storlek och antalet intervjuer. En nulägesanalys inom en normalstor avdelning eller organisation tar ca 3-4 veckor att genomföra. Om den genomförs av en konsult är arbetsinsatsen ofta runt 10 arbetsdagar varav kanske ca 6 dagar på plats enligt följande:

• Infomöte och informationsinsamling – ca 1-2 dagar
• Intervjuer – ca 3-4 dagar för exempelvis 9-12 intervjuer
• Analys av intervjuer, samt avstämning – ca 2-3 dagar
• Målbild, potential, redovisning – ca 2 dagar

%d bloggare gillar detta: