Paragram konsulter

Paragram ägs och drivs av mig Håkan Helander som har 20 års erfarenhet att med hjälp av den digitala utvecklingen genomföra utvecklingsprojekt hos ledande medieföretag i Sverige och Internationellt. Jag har skaffat mig en gedigen erfarenhet att som konsult och projektledare hjälpa verksamheter att skapa ökad effektivisering, affärsnytta och kundnöjdhet.

Exempel på roller jag tar som konsult och projektledare:

  • Utredare för att analysera en verksamhet i behov av utveckling och effektivisering. Genomföra intervjuer, analysera data, ta fram en problembild, ta fram potential och målbild. Expertområden för analyser: redaktioner och andra kreativa verksamheter, säljavdelningar, produktionsverksamhet, samordning inom koncerner, distribution.
  • Projektplanerare och projektledare vid förändringsarbete, exempelvis vid införande av nya eller förändrade produkter, nya arbetsrutiner, förbättrad planering, nya roller, implementering av nya systemlösningar i verksamheten.
  • Affärsutvecklare och analytiker för att utveckla nya produkter och digitala satsningar, beräkning av prissättning och lönsamhet över tid, genomföra marknadsanalyser och branschanalyser, räkna på TB genom produktkalkylering
  • Stöd för verksamhetsstyrning genom att ta fram och implementera KPI:er, genomföra benchmarking. Expertområden: marknad, försäljning av annonser och prenumerationer, produktion och redaktionell verksamhet.
  • Rådgivare Digital Strategi utifrån 20 års erfarenhet i Mediabranschen.

Fokusområden för mig är: Project Management, Process Improvement, Organizational Change, Change Management, Business Development, Business Analysis, Market Analysis, IT & Business Alignment, Digital Transformation, Digital Strategy

Jag arbetar i olika nätverk av konsulter och branschföretag. Några samarbetspartners:

Håkan på LinkedIn

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close